SOLUCAN GÜBRESİ NASIL KULLANILIR ?

1. Sebzeler dikilirken bir avuç (50-60 gr), meyva fidanları dikilirken 1,5 kg kadar kullanılır. Köklerin gübre ile temasına özellikle dikkat edilmelidir. Dikimden hemen sonra can suyu verilmelidir. 

2. Yetişkin ağaçlarda taç/gölge iz düşümü 15-20 cm derinlikte kazılarak açılan çukura, taç/gölge iz düşümünün çapı kadar (taç/gölge iz düşümü 1 m ise 1 kg, 2 m ise 2 kg) gübre konulur. Daha sonra açılan çukur yan tarafa ayrılan üst toprak ile örtülerek sulama yapılır.

3. Dikili sebzelerin etrafı gövdeden 10-15 cm mesafede çember şeklinde açılır. Çukur içine iki avuç (yaklaşık 100 gr) gübre konularak yan tarafa ayrılan üst toprak ile örtülür ve sulama yapılır.

4. Tohumdan fide yetiştirilirken viyollerde rutin olarak kullanılan karışım, üçte biri solucan gübresi olacak şekilde hazırlanarak kullanılır.

5. Saksıda yetiştirilen tüm bitkilerde saksı toprak yüzeyi bir 1-2 cm kadar sıyrılarak alınır. Sıyrılan yüzey gübre ile örtülerek sulama yapılır. 

Gübre verildikten sonra yapılan sulama ortamın nemli kalmasını ve böylece mikroorganizmaların çoğalarak faaliyetlerini sürdürmelerini sağlar. Bu nedenle önemlidir.