KIRMIZI KALİFORNİYA SOLUCANI (Eisenia Fetida)
 
GENEL DURUM


      Kırmızı Kaliforniya Solucanı toprak solucanıdır. Latince adı Eisenia Fetida’dır. İlk defa Kaliforniya Enstitü'nde kültüre alınmasından dolayı Kırmızı Kaliforniya Solucanı olarak adlandırılmaktadır.
 
MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ

      Uzunlukları 2.5 cm ile 10.5 cm, kalınlıkları ise 0.5 cm ile 0.75 cm arasında değişkenlik göstermektedir. Ön, baş kısmı daha kalın, güçlü, kaslı ve turuncu renkte olup arka kuyruk kısmı daha ince ve zayıftır. Baş kısmının ucunda ağız, kuyruk kısmının sonunda ise rektum bulunmaktadır. Yetişkin solucanların ağırlığı 0.24 gr ile 1.4 gr arasındadır. Vücut ağırlıklarının %55'i kadar gübre (humus) üretebilme özelliğine sahiptirler.
      Kırmızı Kaliforniya solucanları 40°C'yi geçmeyen sıcaklıkta ve her çeşit toprakta yetişebilme özelliğine sahiptir. Hayatta kalabilmeleri için gereken min. sıcaklık 0°C olup, yaklaşık olarak 20°C solucanların üretimi ve üremeleri için en ideal sıcaklıktır. Solucanların gübre üretimi için en uygun sıcaklık değerleri de 20 ile 30°C'dir. Sıcaklık düştükçe gübre üretimi de buna paralel olarak azalma gösterir ve sıcaklık değeri 7°C'nin altına düştüğü taktirde üretim tamamen durur.
 
SOLUCANLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
 
  • Koyu kırmızı renktedirler.
  • Derileri sayesinde nefes alırlar.
  • Günde ortalama 1 gr yem tüketirler.
  • Güneş ışığını sevmezler ve doğrudan aldıkları taktirde kısa bir süre içerisinde ölürler.
  • Uygun şartlar sağlandığında ortalama 5 yıl yaşayabilirler.
  • Her bir solucan yılda ortalama 1500 yumurta/koza (cacoon) bırakır.
  • Solucanlar çift cinsiyetlidir (hermafrodit) ve her biri gübre üretimi yapar.
  • 2000 solucan günde ortalama 1 kg. gübre (humus) üretir.
 
      Kırmızı Kaliforniya solucanları dairesel halkalar halinde bölümlenmiş düzgün, kırmızımsı, yarı saydam ve esnek bir cilde sahiptir. Yetişkin solucanlarda segment (boğum veya bölüm) sayısı 95-105 arasında değişkenlik gösterir. Vücudunun ön tarafındaki boğumlar daha büyüktür ve renkleri parlak kırmızı veya turuncuya yakın kırmızıdır. Boğumlarının araları pigmentsiz (renk verici maddenin eksikliği) olduğu için özellikle kuyruk kısımları halkalı (çizgili) görünür.
      Yetişkin solucanlarda 24-32. boğumlar arasında 7-9 adet boğum uzunluğunda ve kuşak şeklinde bir kalınlaşma vardır. Burası yumurta kozasının oluşumu içindir. Vücudun karın kısmının ön tarafında ise 9-12. boğumlar arasında çiftler halinde erkek ve dişi genital üreme organı deliği vardır. Erkeklik organı gözenekleri kıl gibi ve ''C'' harfi şeklinde olup dişilik organı ise sırt bölgesine yakın bulunmaktadır. Solucanların bütün vücudu boyunca rahat hareket edebilmelerini sağlayan ayakçıklar vardır ve her boğumda birbirine yakın 8 çift ayakçık bulunur.

FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
 
BESLENME


     Solucanlar saman, ot, sebze atıkları, talaş, kâğıt, karton, büyük baş hayvan ve at dışkılarının geri dönüşüm tesislerinde işlenip, seperatörlerden geçirilmesiyle elde edilen gübrelerin belirli oranlarda karıştırılıp fermente edilmesiyle oluşan ve kompost adı verilen bir tür yem ile beslenirler. Tükettikleri gıdaların asit içermesine karşı oldukça duyarlıdırlar. Bu yüzden uygun pH seviyesine sahip ahır gübresi solucanların beslenmesi için en uygun besindir.

ÜREME VE GELİŞME

     Solucanlar çift cinsiyetlidir. Her solucan hem sprem hem de yumurta hücresi üretir. Vücutlarının karın kısmının ön tarafında 9-12. boğumlar arasında çiftler halinde erkek ve dişi genital üreme organı deliği vardır. Erkeklik organı gözenekleri kıl gibi ve ''C'' harfi şeklinde olup dişilik organı ise sırt bölgesine yakın bulunmaktadır. Ancak üreyebilmek için birbirleriyle çiftleşmeleri gerekir. En uygun şartlarda 5-7 günde bir, özel kozalar içerisinde bıraktıkları yumurtalarla çoğalmaktadırlar. Bu kozalar elastik olup limona benzer şekilde ovaldir ve yeni bırakılmış kozalar açık sarı renktedir. Kozalar erginleştikçe renkleri kahverengiye dönüşmektedir. Bu kozaların çapı ise 0.2 cm ile 0.4 cm arasında olup her bir kozanın içerisinde 1 ile 21 adet arasında solucan yumurtası bulunmaktadır.
     
      Yavruların uzunluğu kozadan çıktıkları anda 0.4 ile 0.7 cm arasında değişkenlik gösterir ve görünüşleri ince bir iplik parçası gibidir. Sadece açık kırmızı renkteki sırt omurgaları sayesinde fark edilebilirler. Kozadan çıktıkları anda ağırlıkları ise 1 mg'dır ve hemen beslenmeye başladıkları taktirde 60 gün içerisinde 300-350 mg arasındaki bir ağırlığa ulaşırlar. 5-6 ay içerisinde de ağırlıkları 1-2 grama ulaşır ve böylece yetişkin hale gelirler. Cinsel erginliğe ise ancak doğumdan 9-10 hafta sonra erebilirler. Koza yapma (yumurtalama) zamanı uygun şartlar sağlandığı taktirde 2.5 ile 3. ay arasında gerçekleşmekte olup mayıs ayı başından temmuz ayı sonuna kadar olan bu dönemde her bir solucan 18-26 kadar koza bırakabilmektedir.

      Yaklaşık olarak 20°C solucanların üremeleri için en ideal sıcaklık olup her bir solucan yılda ortalama 1500 yumurta (koza) bırakabilir. Yetişkin 100 solucan ise 90 ile 120 günün sonunda üreyerek nüfuslarını 20-28 katına çıkarabilir. Bu artış sonucunda 2800 adet yetişkin, 5400 adet genç (yeni) ve 9000 adet koza (yumurta) olduğu görülmüştür.

SİNİRLER, KASLAR VE HAREKET YETENEĞİ

      Solucanların hızlı bir şekilde hareket edebilmelerinin temel sebebi, vücudun etrafını kaplayan güçlü kas sistemidir. Solucanlar toprak içerisinde hareket ederken toprağın kabarmasında da çok önemli bir rol oynar. Normal bir toprakta solucan yoğunluğunun m² de 100 adet olduğu görülmüştür. Bu solucanlar yaz sezonu boyunca ortalama 1000 metre kat ederek toprağın kabarmasını ve havalanmasını sağlarlar. Solucanlar gün boyu kendi ağırlıkları kadar yemi sindirim sistemlerinden geçirerek dışarı bırakırlar.

SİNDİRİM SİSTEMİ

      Solucanların vücut yapıları ise iç içe geçmiş boru gibidir. Sindirilip rektumdan çıkan besin küçük granül koprolitler şeklindedir. Koprolitler, toprağın yapısını düzenleyen, havalanma ve su tutma özelliklerini iyileştiren, mekanik strese dayanıklılığını artıran ve toprağın yapısını düzenleyerek verimini artıran humik maddeleri (humik asitler ve bunların tuzları) içerirler. Solucanların sindirim sistemi, topraktaki karbondioksit ve su miktarının artışını önler ve ölü hayvansal ve bitkisel hücreleri yok eder. Aynı zamanda toprak mikro florlarının içindeki taze mikrop jenerasyonlarını sürekli yenileme kaynağıdır.

      Solucanlar toprak içerisinde toprağı kazarak ve toprakta mevcut halde bulunan atıkları yiyerek ilerlerler. Bu atıklar tamamen organik olduğu için oluşan gübre de buna paralel olarak organiktir. Yedikleri organik atıkların %90'ını dışkı olarak dışarı bıraktıklarından bu gübre içerisinde 5 kat daha fazla azot ve potasyum, 7 kat daha fazla fosfor ve 2 kat daha fazla kalsiyum bulunur.

SOLUNUM

      Solucanlar akciğer ve solungaca sahip olmadığı için derileri vasıtasıyla solunum yapmaktadırlar.