Isparta/Atabey'de Yeni Tesis Edilen Güllüğe Yapılan Uygulama                                                            Öncelikle karıklar hazırlanmış daha sonra gül çelikleri karıklara yatırılarak 3 metreye 1 kg katı solucan gübresi
                                                            gelecek şekilde gübrelenmiştir. Katı solucan gübresi çeliklerin köklenmesi aşamasında kök gelişimini güçlendirecek
                                                            ve hastalıklara karşı gülün dirençli olmasını sağlayacaktır. Ayrıca gövde gelişimi için ihtiyaç duyulan makro ve mikro
                                                            elementler ile içerdiği enzimler sayesinde kuvvetli bir gövde yapısı oluşumu sağlayacaktır.